Uproszczone plany urządzenia lasów – projekty

27 października 2020

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASÓW
DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NALEŻĄCYCH DO OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH
Na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r.

 

Aleksandrówka:

Batorz Drugi:

Batorz Kolonia:

Batorz Pierwszy:

Błażek:

Moczydła Nowe:

Stawce:

Węglinek:

Wola Studzieńska:

Kolonia Wola Studzieńska:

Wólka Batorska:

 

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu (WZÓR WNIOSKU). Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2020.