Zespół Czeremcha

25 września 2020

Zespół Ludowy „Czeremcha” powstał w roku 2019 z inicjatywy instruktora muzyki z Gminnego Ośrodku Kultury w Batorzu Mariusza Fili oraz grupy kobiet z miejscowości Samary – zainteresowanych wspólnym śpiewaniem.

Zespół zadebiutował na Dożynkach Gminnych w Batorzu 18 sierpnia 2019 roku, ale za datę powstania Zespołu przyjęto dzień, w którym odbyła się pierwsza oficjalna próba tj. 09 października 2019 roku.

Aktualnie w Zespole „Czeremcha” śpiewa 8 kobiet:

 • Janina Pizoń,
 • Alina Wieleba,
 • Marzena Pizoń,
 • Bożena Sokół,
 • Marta Sokół,
 • Anna Sochacka,
 • Kazimiera Spryszak,
 • Bożena Dworak,

oraz 3 mężczyzn:

 • Roman Sokół,
 • Adam Krawczyk,
 • Roman Sokół.

Zespół przyjął swoją nazwę od drzewa, które występuje na terenie wsi Samary – Czeremchy. Drugą inspiracją, dotyczącą nazwy, była popularna piosenka pt. „Czeremcha”, która stała się „zawołaniem zespołu”.

Zespół dotychczas wystąpił: na wspomnianym już Święcie Plonów w Batorzu (18.08.2019), na Przeglądzie Międzypowiatowym Kolęd i Pastorałek Tradycyjnych w Modliborzycach, na Koncercie Karnawałowym w Batorzu, na Dożynkach Gminno – Parafialnych w Batorzu (23.08.2020) oraz na Dożynkach Parafialnych w Blinowie (13.09.2020). Ponadto Zespół wystąpił z koncertem uświetniającym Gminny Kongres KGW w Bystrzycy, gm. Zakrzówek (26.09.2020).

W swoim repertuarze Zespół posiada: kolędy, pastorałki, pieśni żniwne i dożynkowe, pieśni weselne, piosenki ludowe, rozrywkowe i biesiadne, ponadto wykonuje również pieśni maryjne.

Próby Zespołu odbywają się systematycznie, w każdą środę, przy niemal 100% frekwencji w świetlicy wiejskiej w Samarach, pod kierunkiem instr. Mariusza Fili.

 

 


Fotografia: Zespół Czeremcha na Dożynkach Parafialnych w Blinowie (13.09.2020).

 

Fotografia: Zespół Czeremcha podczas występu na Gminnym Kongresie KGW w Bystrzycy, gm. Zakrzówek (26.09.2020).