Sekretarz Gminy

14 listopada 2017

inż Jan Bartnik

Tel.: +48 15 874-58-30

e-mail: j.bartnik@batorz.gmina.pl

Obowiązki i uprawnienia:

Jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania. Nie ma określonych ustawowo kompetencji; nie jest organem gminy, prowadzi w imieniu wójta powierzone mu sprawy gminy (art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
Zakres obowiązków i uprawnień określa wójt w regulaminie organizacyjnym urzędu. Zapewnia warunki do działania i funkcjonowania Urzędu Gminy. Nadzór nad stanowiskami pracy.