KGW w Stawcach „Roztoczanki”

3 kwietnia 2020

Koło Gospodyń Wiejskich w miejscowości Stawce powstało z inicjatywy Radnej Gminy Batorz, pani Anny Ładziak, w grudniu 2018 roku. Początkowo należało do niego 15 kobiet, obecnie 30. Nazwa koła związana jest z malowniczym Roztoczem, w którym położona jest nasza Gmina. Siedziba KGW ,, Roztoczanki” znajduje się w remizie OSP Stawce.

  • Przewodnicząca- Anna Ładziak
  • Zastępca- Beata Chałat
  • Skarbnik- Ślusarska Urszula

Koło organizuje różne imprezy lokalne, bierze aktywny udział w życiu miejscowości. Celem jest integracja, pogłębienie więzi lokalnych oraz promocja regionu. Ponadto członkowie koła biorą czynny udział w uroczystościach z życia parafii, uroczystościach wiejskich, chętnie spotykają się przy biesiadnym stole angażując prawie wszystkich mieszkańców wsi. Podczas tych spotkań można skosztować różnych specjałów przygotowanych przez członkinie koła. Mimo wielu obowiązków Panie zawsze odnajdują czas na regularne spotkania. W ostatnim czasie kobiety z KGW brały udział w akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy oraz SPZOZ w Janowie Lubelskim.

Koło aktywnie współpracuje z innymi kołami na terenie Gminy Batorz.

Fotografia:

Fotografia:

Fotografia: