Stawki opłat i nr rachunku

3 kwietnia 2020

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2019 Rady Gminy Batorz z dnia 29 stycznia 2019 roku ustalone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, w wysokości:

  • 12,10 zł miesięcznie od każdej osoby, w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób;
  • 10,50 zł miesięcznie od każdej osoby, w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 4 do 6 osób;
  • 9,75 zł od każdej osoby, w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 7 do 8 osób;
  • w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje 9 i więcej osób, od pierwszych 8 osób po 9,75 zł, a od 9 i każdej następnej osoby p 2,00 zł.

W przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalona została wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości  18,00 zł miesięcznie od każdej osoby.

Nr rachunku do uiszczania opłat za odpady:  44 8717 1110 2008 8000 3838 0030.