Dokumenty do pobrania – druki i formularze

17 marca 2020

DOT.UDZIELENIA ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM

Wniosek o udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

Załącznik nr4- Oświadczenie

Załącznik nr3- Oświadczenie o uzyskaniu lub nie uzyskaniu pomocy

Załącznik nr2- Formularz

Załącznik nr1 -Oświadczenie dotyczące formy prawnej rolnika jego kategorii oraz klasy PKD

 

DOT. WNIOSKU O UDZIELENIE ULGII INWESTYCYJNEJ

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie dotyczące formy prawnej rolnika, jego kategorii oraz klasy PKD

Oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach

 

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

DOT. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Wniosek CEIDG-1

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

 

AZBEST- druki

Zał._nr_1_do_Uchwały_(zał._nr_1_do_Regulaminu)-Zgłoszenie_lokalizacji

Zał. nr 2 do Uchwały (zał. nr 1a do Regulaminu) – Oświadczenie – brak sprzeciwu

Zał. nr 3 do Uchwały (zał. nr 2a do Regulaminu) – Demontaż zgodnie z przepisami

Zał. nr 4 do Uchwały (zał. nr 3a do Regulaminu) – Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór z ziemi

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Oswiadczenie_majatkowe_radnego

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Deklaracje do druku: Deklaracje i informacje podatkowe

 

GOSPODARKA ODPADAMI:

Deklaracja – odpady (edytowalna)

 

ZALICZENIE STAŻU PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM:

Zeznanie Swiadka

Zaliczenie Okresu Pracy W Gospodarstwie Rolnym Do Stazu Pracy Informacje

Oswiadczenie W Sprawie Braku Dokumentow

Wniosek O Wydanie Zaswiadczenia Potwierdzajacego Prace W Gospodarstwie Rolnym

Wniosek O Wydanie Zaswiadczenia O Okresach Zameldowania

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki