Zastępca Wójta

14 listopada 2017

mgr Roman Smyl

Tel.: +48 15 874-58-22

e-mail: r.smyl@batorz.gmina.pl

Obowiązki i uprawnienia:

Sprawy dróg, mostów, komunikacji i łączności na terenie gminy. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Prowadzenie remontów i inwestycji w gminie, organizowanie przetargów.