Inspektor Ochrony Danych

27 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Gminy w Batorzu jest:

Imię i nazwisko Adres e-mail
Beata Woroszyło

iod@zeto.lublin.pl