Inspektor Ochrony Danych

27 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Gminy w Batorzu jest:

Imię i nazwisko Telefon Adres e-mail
Tomasz Nowakowski (81) 44 08 300 iod@rodokontakt.pl