Inspektor Ochrony Danych

2 maja 2024

Szanowni Państwo,

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Gminy w Batorzu jest:

Imię i nazwisko Adres e-mail
Magda Dec – Borkowska

iod@zeto.lublin.pl