Gmina

20 czerwca 2017

Gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim. Siedzibą władz gminy jest wieś Batorz. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3 540 osób.

Gmina leży w Powiecie Janowskim. Jest jedną z najbardziej zadbanych Gmin Powiatu. Samorząd dba o rozwój społeczeństwa, chroniąc środowisko.

 

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2006 Gmina Batorz ma obszar 70,81 km², w tym:

  • użytki rolne: 76%
  • użytki leśne 18%

Gmina stanowi 8,09% powierzchni powiatu.

 

Struktura powierzchni

Demografia

Dane z 15 stycznia 2019 roku:

  • populacja ogółem – 3 347 osób (100%)
  • kobiety – 1 664 (49,7%)
  • mężczyźni – 1 683 (50,3%)
  • gęstość zaludnienia (mieszkańców / 1 km – kobiety 25,2%, mężczyźnie 24,8%

Demografia

Batorz – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Batorz, nad Porem. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Batorz i składa się z trzech części: Batorz Pierwszy (468 mieszkańców), Batorz Drugi (387 mieszkańców i Batorz-Kolonia (127 mieszkańców). Od 9 stycznia 2006 roku w Batorzu funkcjonuje wyciąg narciarski.

Historia

Na przełomie VIII i IX wieku w Batorzu, na miejscu dzisiejszego cmentarza, istniał gród otoczony fosą i drewnianą palisadą. U jego podnóża skupione były zabudowania zamieszkane przez ludność, prawdopodobnie Lędzian.  Archeolog Zbigniew Wichrowski, szef Muzeum Regionalnego w Kraśniku, kierujący pracami badawczymi uważa, że gród w Batorzu był również miejscem tzw. pogańskiego kultu. Religijne obrzędy koncentrowały się prawdopodobnie wokół jeziora o obwodzie 30 metrów, zasilanego przez naturalne źródła bijące spod wzgórza (stąd przypuszczalnie cześć oddawano tu bóstwom związanym z żywiołem wody).

Podobną rolę pełnić mogły grody zlokalizowane w pobliskim Guciowie i Chodliku. Archeolodzy zlokalizowali w Batorzu także pozostałości trzech kurhanów z grobami całopalnymi.

W sumie archeolodzy odsłonili w Batorzu 23 obiekty, prace objęły tylko fragment dawnego grodziska, bo na dalszej części jego obszaru usytuowany został cmentarz.

6 września 1863 roku w okolicach wsi, na Sowiej Górze, rozegrała się bitwa między oddziałem powstańców styczniowych dowodzonych przez Marcina Lelewela Borelowskiego a wojskami rosyjskimi. Na miejscowym cmentarzu zostali pochowani polegli powstańcy.