Gmina

20 czerwca 2017

Gmina Batorz to gmina wiejska położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego. Miejscowość Batorz jest siedzibą gminy Batorz i składa się z trzech części:

• Batorz Pierwszy,
• Batorz Drugi,
• Batorz-Kolonia.


Struktura powierzchni

Gmina Batorz ma obszar 70,81 km², w tym:

  • użytki rolne: 76%
  • użytki leśne 18%

Gmina Batorz stanowi 8,09% powierzchni powiatu janowskiego.


Demografia

Demografia według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku:
• populacja ogółem –3 244 osoby (100%)
• kobiety –1596,
• mężczyźni –1648.


Historia

Na przełomie VIII i IX wieku w Batorzu, na miejscu dzisiejszego cmentarza, istniał gród otoczony fosą i drewnianą palisadą. U jego podnóża skupione były zabudowania zamieszkane przez ludność, prawdopodobnie Lędzian.  Archeolog Zbigniew Wichrowski, szef Muzeum Regionalnego w Kraśniku, kierujący pracami badawczymi uważa, że gród w Batorzu był również miejscem tzw. pogańskiego kultu. Religijne obrzędy koncentrowały się prawdopodobnie wokół jeziora o obwodzie 30 metrów, zasilanego przez naturalne źródła bijące spod wzgórza (stąd przypuszczalnie cześć oddawano tu bóstwom związanym z żywiołem wody).

Podobną rolę pełnić mogły grody zlokalizowane w pobliskim Guciowie i Chodliku. Archeolodzy zlokalizowali w Batorzu także pozostałości trzech kurhanów z grobami całopalnymi.

W sumie archeolodzy odsłonili w Batorzu 23 obiekty, prace objęły tylko fragment dawnego grodziska, bo na dalszej części jego obszaru usytuowany został cmentarz.

6 września 1863 roku w okolicach wsi, na Sowiej Górze, rozegrała się bitwa między oddziałem powstańców styczniowych dowodzonych przez Marcina Lelewela Borelowskiego a wojskami rosyjskimi. Na miejscowym cmentarzu zostali pochowani polegli powstańcy.