Oświata

14 listopada 2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BATORZU

Kontakt:

23-320 Batorz, ul. Batorz 80
Sekretariat: 
+48 15 874-51-47
Dyrekcja:
 +48 15 874-52-60
e-mail.: 
ZSBatorz1@wp.pl
Internet:
 www.ZSBatorz.pl 

Dyrekcja:

mgr Zenona Jakubaszek (źródło: zsbatorz.pl) mgr Elżbieta Wójcik (źródło: zsbatorz.pl)
Dyrektor:
Zastępca Dyrektora:
mgr Zenona Jakubaszek mgr Elżbieta Wójcik

Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012:

Oddziały „0”:
6-latki – 22
5-latki – 20

Szkoła podstawowa: 136 uczniów

Gimnazjum: 109 uczniów

Ogółem: 287 uczniów

Ogółem cały zespół:

Liczba uczniów z oddziałami „0” – 287
Liczba oddziałów – 14
Zatrudnienie nauczycieli – 23,09
Zatrudnienie obsługi – 8
Liczba uczniów na oddział – 20,5
Uczniowie na etat obsługi – 35,8
Uczniowie na etat nauczyciela – 12,43


ZESPÓŁ SZKÓŁ W BŁAŻKU

23-320 Batorz, ul. Błażek 196

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Bożena Jaworska

Sekretariat: +48 15 874-51-89
Dyrekcja: +48 15 874-51-89
e-mail.: szkolablazek@op.pl
Internet: www.zsblazek.pl

Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012:
Szkoła Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Ogółem
Podstawowa 12 7 12 9 13 11 11 75
Gimnazjum 10 14 11 35
Ogółem cały zespół:

Liczba uczniów z oddziałami – 110
Liczba oddziałów – 10
Zatrudnienie nauczycieli – 17,03 etatu
Zatrudnienie obsługi – 5
Liczba uczniów na oddział – 11
Uczniowie na etat obsługi – 22
Uczniowie na etat nauczyciela – 6,45


SZKOŁA PODSTAWOWA W ALEKSANDRÓWCE

23-320 Batorz
ul. Aleksandrówka 28

Dyrektor Szkoły Podstawowej
mgr Anna Bartnik

Sekretariat: +48 15 874-51-18
Dyrekcja: +48 15 874-51-18

Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012:
Szkoła Klasa 0 Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Ogółem
Podstawowa 17 0 10 5 6 6 6 50
Ogółem cała szkoła:

Liczba uczniów – 50
Zatrudnienie nauczycieli – 6,28 etatu
Zatrudnienie obsługi i administracji – 3