Oświata

14 listopada 2017

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BATORZU

Adres: ul. Batorz Pierwszy 80, 23-320 Batorz

Dyrekcja: mgr Zenona Jakubaszek

telefon: +48 15 874-51-47
e-mail.: zsbatorz1@wp.pl

strona internetowa: https://www.zsbatorz.pl/

 

Dziewczęta Chłopcy Razem
Łączna liczba uczniów: 107 111 218

 

Klasa

Liczba uczniów na rok szkolny 2021/2022

 

Dziewczęta

Chłopcy

Razem

3-latki

13

11

24

4-latki

11

5

16

5-latki

10

7

17

6-latki

8

6

14

RAZEM W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

42

29

71

 

Klasa

Liczba uczniów na rok szkolny 2021/2022

 

Dziewczęta

Chłopcy

Razem

I

8

8

16

II

10

12

22

III

9

6

15

IV

6

15

21

V

9

10

19

VI

7

9

16

VII a

8

10

18

VII b

8

12

20

RAZEM

65

82

147

 

 


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BŁAŻKU

Adres: Błażek 196, 23-320 Batorz

Dyrektor: mgr Bożena Jaworska

telefon: +48 15 874-51-89
e-mail.: szkolablazek@op.pl
strona internetowa: http://pspblazek.pl/