Struktura Urzędu

3 kwietnia 2020
Referat Organizacyjne (OR)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Jan Bartnik Sekretarz Urzędu Gminy 15-87-45-830
Monika Mazur – Widomska Radca Prawny 15-87-45-830
Edyta Zyśko Sekretarka 15-87-45-134
Teresa Rugała Starszy referent ds. obsługi Rady Gminy i kadr UG 15-87-45-820
Grażyna Ogon Sprzątaczka
Wiesława Nieściur Sprzątaczka
Referat Spraw Obywatelskich (SO)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Roman Smyl Kierownik USC 15-87-45-825
Robert Brodowski Referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Batorzu 15-87-45-821
Agata Mularczyk Podinspektor ds. ewidencji ludności 15-87-45-825
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (IGK)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Roman Smyl Zastępca Wójta Gminy Batorz 15-87-45-822
Halina Pizoń Podinspektor ds. księgowości 15-87-45-824
Tomasz Sawicki Starszy referent ds. działalności gospodarczej i rolnictwa 15-87-45-826
Agnieszka Wereska Podinspektor ds. ochrony środowiska 15-87-45-824
Rafał Kędra Informatyk Urzędu / Główny specjalista ds. zamówień publicznych 15-87-45-139
Angelika Tymińska Starszy referent ds. promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji 15-87-45-132
Henryk Michałek Konserwator sieci wodociągowej / Pracownik fizyczny
Stanisław Wójcik Kierowca/ konserwator – palacz
Stanisław Wlaszczyk Robotnik gospodarczy
Bartłomiej Tylus Konserwator sieci wodociągowej
Referat Planowania i Finansów (PF)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Emilia Skrzypek Skarbnik 15-87-45-121
Teresa Krawczyk Zastępca Skarbnika 15-87-45-827
Patrycja Zyśko Podinspektor ds. podatków i opłat 15-87-45-823
Magdalena Skrzypek Inspektor ds. księgowości podatkowej 15-87-45-823
Ewelina Kupczyńska Podinspektor ds. księgowości 15-87-45-824
Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu (OPS)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Katarzyna Kot Kierownik 15-87-45-835
Jolanta Sosnówka P.o. głównego księgowego 15-87-45-828
Adriana Trzcińska Pracownik socjalny 15-87-45-819
Anna Grela Starszy pracownik socjalny, Starszy referent ds. świadczeń 15-87-45-101
Gminny Zespół Obsługi Szkół (GZOS)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Mirosława Kowalczyk Kierownik 15-87-45-141
Izabela Górska Główny Księgowy 15-87-45-141
Katarzyna Brodowska Podinspektor ds. administracyjno-finansowych 15-87-45-141