Struktura Urzędu

3 kwietnia 2020

 

Referat Organizacyjne (OR)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Jan Bartnik Sekretarz UG 15-87-45-830
Karolina Krawczyk Radca Prawny 15-87-45-830
Patrycja Zyśko Sekretarka 15-87-45-134
Teresa Rugała Referent ds. obsługi Rady Gminy i kadr UG 15-87-45-820
Grażyna Ogon Sprzątaczka
Wiesława Nieściur Sprzątaczka

 

 

Referat Spraw Obywatelskich (SO)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Roman Smyl Kierownik USC 15-87-45-825
Jan Kozik Podinspektor ds. obronnych i przeciwpożarowych 15-87-45-821
Agata Mularczyk Referent ds. ewidencji ludności 15-87-45-825

 

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (IGK)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Roman Smyl Zastępca Wójta GB 15-87-45-822
Halina Pizoń Podinspektor ds. księgowości 15-87-45-824
Tomasz Sawicki Młodszy referent ds. działalności gospodarczej i rolnictwa 15-87-45-826
Agnieszka Wereska Referent ds. ochrony środowiska 15-87-45-824
Rafał Kędra Informatyk 15-87-45-139
Angelika Tymińska Referent ds. promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji 15-87-45-132
Henryk Michałek Kierowca
Robert Brodowski Konserwator/Palacz
Stanisław Wójcik Kierowca
Stanisław Wlaszczyk Robotnik gospodarczy
Bartłomiej Tylus Konserwator sieci wodociągowej

 

 

Referat Planowania i Finansów (PF)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Emilia Skrzypek Skarbnik 15-87-45-121
Teresa Krawczyk Zastępca Skarbnika 15-87-45-827
Grażyna Krawczyk Podinspektor ds. podatków 15-87-45-823
Magdalena Skrzypek Inspektor ds. księgowości podatkowej 15-87-45-823
Ewelina Kupczyńska Referent ds. księgowości 15-87-45-824

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu (OPS)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Katarzyna Kot Kierownik 15-87-45-834
Maria Nieściur Główny księgowy, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 15-87-45-828
Henryka Michałek Specjalista pracy socjalnej 15-87-45-819
Anna Grela Starszy pracownik socjalny, Starszy referent ds. świadczenia wychowawczego (500+) 15-87-45-101

 

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół (GZOS)
Imię i nazwisko Stanowisko tel.
Mirosława Kowalczyk Kierownik 15-87-45-141
Izabela Górska Główny Księgowy 15-87-45-141