Dane adresowe Ośrodka Pomocy Społecznej

25 maja 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
NIP: 862-15-15-213
Regon: 432244673

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

Pracownicy socjalni: tel. 15 87-45-819
Księgowość/ świadczenia rodzinne/ fundusz alimentacyjny: tel. 15 87-45-828
Świadczenie wychowawcze (500 plus)/ świadczenie Dobry Start: 15 87-45-101
Kierownik: tel. 15 87-45-834
e- mail: Batorz@ops.pl
fax 15 87-45-132

Inspektor Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełni Tomasz Nowakowski.

e-mail: iod@rodokontakt.pl