Pismo w sprawie cenników usług serwisowych świadczonych przez firmę Flexipower Group Sp. z o. o. Sp. K.

17 maja 2019

Firma Flexipower informuje, że w przypadku gdy kontrola instalacji wykonana w trakcie interwencji gwarancyjnej lub po jej zakończeniu wykaże, że naprawa nie jest konieczna lub uszkodzenie instalacji powstało na skutek uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia przypadkowego, niewynikającego z wad instalacji, siły wyższej lub niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania instalacji, zgłoszenie zostanie uznane jako niezasadne, a Państwo zostaniecie obciążeni na kwotę wynikającą z cennika usług serwisowych.

 

Cennik usług serwisowych Flexipower Group

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki