Informacja dot. ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

7 sierpnia 2023

Wójt Gminy Batorz informuje iż zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego też w terminie do 01.11.2023 r. każdy właściciel musi zgłosić  w/w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do Urzędu Gminy, wypełniając specjalny formularz dostępny w Urzędzie Gminy.

         Należy również udokumentować odbiór ścieków przez firmę wywozową dołączając do zgłoszenia umowę z firmą oraz kwity potwierdzające odbiór ścieków.

         Formularz,  należy dostarczyć do Urzędu Gminy: osobiście, za pośrednictwem poczty lub na adres: sekretariat@batorz.gmina.pl.

         Każdy właściciel, który nie dokona zgłoszenia zostanie skontrolowany pod kontem posiadania umowy i kwitów poświadczających wywóz ścieków.

Lista firm, z którymi można podpisać w/w umowę:

  1. „AK TRANS” Andrzej Kowalczyk, Batorz Drugi 11, 23-320 Batorz- tel. 15 8745229.
  2. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Siatka Zbigniew, Kolonia – Wolica 3, 23-310 Modliborzyce – tel. 604 712 814.
  3. „MANIX” Marian Głąb, ul. Długa 5, 23-310 Modliborzyce – tel. 508 085 489.

 

Pliki do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki