Aktualna informacja dotycząca sposobu udzielania porad w ramach NPP w powiecie janowskim

15 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno osób udzielających porad, jak i osób korzystających z poradnictwa oraz zastrzeżenia zgłaszane co do informacji dotyczącej przywrócenia działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonym przez organizację pozarządową,w formie bezpośredniego udzielania porad, Starosta Janowski informuje, że do odwołania zostaje utrzymane udzielanie porad wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.

Procedura udzielania porad:

1.Osoba chcąca skorzystać z porady składa wniosek o udzielenie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wypełniony wniosek w postaci elektronicznej (skan lub wyraźne zdjęcie) przesyła za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl

2.W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod numerem: 669 774300.

3.Osoba udzielająca porady podejmuje z klientem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie.

4.Osoba, która skorzystała z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, nie wypełnia części B karty pomocy, natomiast może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 669 774 300 lub adresem poczty elektronicznej: npp@powiatjanowski.pllub listownie: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki