Skarbnik

30 sierpnia 2018

p. Emilia Skrzypek

Tel.: +48 15 874-51-21

e-mail: sekretariat@batorz.gmina.pl

 

Obowiązki i uprawnienia:

Opracowywanie i nadzorowanie wykonania budżetu. Kierowanie referatem finansowym.