Skarbnik

14 listopada 2017

p. Jadwiga Musińska

Tel.: +48 15 874-51-21

e-mail: j.musinska@batorz.gmina.pl

 

Obowiązki i uprawnienia:

Opracowywanie i nadzorowanie wykonania budżetu. Kierowanie referatem finansowym.