ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2021 ROKU

26 stycznia 2021

Urząd Gminy w Batorzu informuje, że w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć aktualne umowy dzierżaw, bądź zgody na użytkowanie gruntów wraz z numerami działek podpisane przez właścicieli gruntów.

Producenci rolni, którzy posiadają bydło dołączają do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wnioski należy składać w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021 roku.

Stawka zwrotu w 2021 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Przykład:
Producent rolny posiada 10 ha użytków rolnych i 5 DJP bydła
Limit zwrotu wynikający z powierzchni gruntów:      1 zł x 100 x 10 ha = 1 000,00 zł.
Limit zwrotu wynikający z DJP bydła:                        1 zł x   30 x 5 DJP =  150,00 zł.
Łączny roczny limit zwrotu wynosi:                            1 150,00 zł

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
•    od 1 do 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
•    od 1 do 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego),  a także poniżej.

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki