Zwrot podatku akcyzowego – I termin (01.02.2024-29.02.2024) – NABÓR WNIOSKÓW

1 lutego 2024

Wójt Gminy Batorz informuje:

W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit w 2024 roku, w ramach którego producent rolny może uzyskać kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ustala się jako sumę:

1)    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego,

oraz

2)    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła,

3)    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń,

4)    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec,

5)    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz,

6)    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Do wniosku należy dołączyć  faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r.

Hodowcy zwierząt do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające:

  • ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim;
  • ilość sztuk świń w roku poprzednim;
  • ilość sztuk owiec w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim;
  • ilość sztuk kóz w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim;
  • ilość sztuk koni w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim;

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w terminie od 1-30 kwietnia 2024 r.  przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Batorz   (pok. nr  21) lub pod numerem telefonu 15 87 45 823

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki