Zawiadomienie dla plantatorów maku niskomorfinowego i konopi włóknistych z terenu Gminy Batorz

22 kwietnia 2022


Zawiadomienie dla plantatorów maku niskomorfinowego i konopi włóknistych z terenu Gminy Batorz 

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Batorz, którzy wyrazili chęć uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2022 roku, o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wydanie zezwoleń na uprawę w/w roślin.

Wnioski o wydanie zezwoleń, wraz z umowami kontraktacyjnymi i potwierdzeniem zakupu nasion proszę składać w Urzędzie Gminy w Batorzu. Więcej informacji pod numerem telefonu  15 87 45 826.

Informujemy, że konopie włókniste i mak niskomorfinowy można uprawiać jedynie na podstawie umowy kontraktacyjnej zawartej przez producenta z Centralą Nasienną oraz zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy.

Osoby które nie dostosują się do powyższych zaleceń, uprawiając mak i konopie bez zezwolenia zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

  • Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o którym mowa w art. 48 ust.1 w/w ustawy
  • Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 w/w ustawy
  • W przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw dołącza się zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 w/w ustawy
  • Umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych/maku
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł za wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych
  • Faktura zakupu materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie
  • Etykieta z opakowania materiału siewnego maku lub konopi włóknistej

Pliki do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki