kapital ludzkosci nss

Zapytanie ofertowe

8 kwietnia 2013

kapital ludzkosci nss

    ue eurpejski fundusz spoleczny

 

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu zamieszcza poniżej zapytanie ofertowe, którego przedmiotem  jest usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu związana z realizacją projektu pt.: ”Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu pod numerem telefonu 15 8745834 oraz adresem email: batorz@ops.pl

 

Zapytanie ofertowe oraz wzór oferty można pobrać poniżej

zapytanie ofertowe

wzór oferty

Informacja o wyborze oferty

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki