Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

16 października 2012

Lubelska Fundacja RozwojuLokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim zaprasza przedstawicieli (członków, pracowników) organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia:

I. Zarządzanie organizacją pozarządową

Termin szkolenia: 19, 20, 21 października 2012 r.
Wykładowca: Mariusz Sienkiewicz
Ramowy program szkolenia:
• Prawne aspekty funkcjonowania organizacji
• Obowiązki organów statutowych fundacji i stowarzyszeń
• Zasoby ludzkie w organizacji pozarządowej
• Zarządzanie finansami organizacji pozarządowej
• Standardy i najlepsze praktyki zarządzania organizacją

II. Marketing i PR w NGO (organizacji pozarządowej)

Termin szkolenia: 23, 24, 25 listopada 2012 r.
Wykładowca: Beata Nowak
Ramowy program szkolenia:
• Strategia komunikacji: interesariusze organizacji, cele komunikacji, kluczowe komunikaty
• Wizerunek organizacji – Identyfikacja wizualna, materiały informacyjne, strona internetowa
• Podstawy marketingu
• Relacje z biznesem
• Relacje z mediami

III. Aplikowanie o środki na działalność NGO (organizacji pozarządowej)

Termin szkolenia: 07, 08, 09 grudnia 2012 r.
Wykładowca: Agata Czwórnóg
Ramowy program szkolenia:
• Pozyskiwanie środków z różnych źródeł
• Zasady udzielania dofinansowania
• Sposoby aplikowania – zasady, wypełnianie wniosków
• Proces oceny i wyboru wniosków
• Rozliczanie dofinansowania

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Więcej i lepiej – wsparcie organizacji pozarządowych w woj. lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”.

Miejsce prowadzenia szkoleń: ul. Zamoyskiego 52 23-300 Janów Lub. (stara poczta), II p.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w LCIiWOP w Janowie Lubelskim (oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju), ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 872 52 52, 15 871 75 36, osoba do kontaktu: Maria Zielonka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Projekt: „Więcej i lepiej”


Lubelska Fundacja Rozwoju
zaprasza
organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego oraz ich członków, pracowników, wolontariuszy, osoby poszukujące porady prawnej zainteresowane założeniem
organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia) do udziału w projekcie:

„Więcej i lepiej –

wsparcie organizacji pozarządowych w woj. lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”.

W ramach projektu przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymają wsparcie informacyjne, szkoleniowe, doradcze, techniczne oraz tutoring – wszystkie usługi świadczone będą w 6 Lokalnych CIiWOP zlokalizowanych przy Oddziałach LFR w: Białej Podlaskiej, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Lubartowie, Lublinie i Parczewie.
Usługi świadczone przez Lokalne Centra Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych:

  • działalność informacyjna z zakresu m.in.: możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność; dostępności oferty szkoleniowej dla organizacji pozarządowych; zakładania i rejestracji organizacji pozarządowej; pomocy w wypełnianiu dokumentów; wyszukiwania informacji, udostępniania biblioteczki fachowej i prasy dla organizacji pozarządowej.
  • doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie: uregulowań prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, zarządzania finansami, księgowości, tworzenia strategii działania organizacji pozarządowej, zamówień publicznych, konkurencyjności, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, tworzenia partnerstw i współpracy między NGO z administracją publiczną, pozyskiwania nowych i aktywizowania obecnych członków, marketingu usług organizacji pozarządowych.
  • szkolenia i warsztaty z zakresu: zarządzanie organizacją pozarządową, zarządzanie finansami organizacji pozarządowej, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji pozarządowej (w tym: elastyczne formy zatrudnienia i wolontariat), planowanie strategiczne, partnerstwo i współdziałanie, lobbing i rzecznictwo działań społecznych, prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, aplikowanie o środki UE, zarządzanie projektami, marketing i PR organizacji pozarządowej, NGO dla kobiet – działania na rzecz kobiet. Szkolenia i warsztaty prowadzone będą przez trenerów zewnętrznych – specjalistów z danych dziedzin.
  • tutoring w zakresie pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie NGO – indywidualna pomoc tutora (specjalisty z danej dziedziny) w aplikowaniu o środki finansowe z różnych źródeł m.in. projekty w ramach POKL, PROW, Granty Ministerstwa Kultury, Sportu, Pracy, UM, UG, pozyskiwanie sponsorów fundrising). Działalność tutorska będzie uzupełnieniem działań informacyjnych i szkoleniowo – doradczych, co pozwoli na kompleksową pomoc organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową organizacji.

Ponadto Lokalne Centra Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych:

  • pełni funkcję kanału informacyjnego pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz pomiędzy samymi organizacjami.
  • jest swego rodzaju Inkubatorem Aktywności Obywatelskiej („Inkubator bez ścian”) – prowadząc działania inicjujące powstawanie nowych inicjatyw społecznych i organizacji pozarządowych, pomagając w założeniu i rejestracji nowej organizacji pozarządowej, udostępniając lokal i sprzęt, dostarczając wsparcie merytoryczne w postaci doraźnego doradztwa, lobbingu.
  • dostarcza wsparcia technicznego małym organizacjom, nieposiadającym odpowiednich zasobów, rozpoczynających swoją działalność poprzez udostępnianie lokalu i sprzętu biurowego (telefon, fax, xero, komputer, dostęp do Internetu i inne w miarę możliwości).

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:

Lublin, ul. Rynek 7, tel. 81 528 92 81, 81 743 68 35
Osoba do kontaktu: Małgorzata Targońska
www.lfr.lublin.pl

oraz w Lokalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52,
tel. 15 872 52 52, 15 871 75 36
Osoba do kontaktu: Maria Zielonka

 Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki