Wzór aktualnej deklaracji, stawki opłat i nr rachunku

2 lutego 2021

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/116/2021 Rady Gminy Batorz z dnia 28 stycznia 2021   roku ustalone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, w wysokości:

  • 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby, w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób;
  • 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby, w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 4 do 6 osób;
  • 12,00 zł od każdej osoby, w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje od 7 do 8 osób;
  • 9,00 zł w przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje 9 i więcej osób.

W przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, ustalona została podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości  30,00 zł miesięcznie od każdej osoby.

Mieszkańcy , którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym mogą zostać zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie oświadczenia w treści deklaracji, że wskazana nieruchomość jest wyposażona w kompostownik przydomowy, w którym zagospodarowane będą bioodpady stanowiące odpady komunalne pochodzące z nieruchomości.

Nr rachunku do uiszczania opłat za odpady:  44 8717 1110 2008 8000 3838 0030.

Aktualny wzór deklaracji: Deklaracja na odpady 2021

Wersja edytowalna: Deklaracja – odpady (edytowalna).

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki