Wotum Zaufania i Absolutorium dla Wójta Gminy Batorz

18 czerwca 2024

18 czerwca 2024 roku Radni Gminy Batorz na II sesji Rady Gminy jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Batorz Krzysztofowi Baranowi wotum zaufania – wyrażając zaufanie do działalności wójta oraz aprobując jego bieżącą działalność. 

Ponadto Radni, bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023 roku. 

W głosowaniu wzięli udział wszyscy Radni Gminy Batorz.

Wójt Gminy podziękował Radnym i zaznaczył, że na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych.

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki