Wójt Gminy Godziszów zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1 lipca 2016

Wójt Gminy Godziszów zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  Przebudowie drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice w lokalizacji od km 7+575 do km 8+275 i od km 17+290 do km 21+754, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych o nr: 806/5 obręb nr 0007 Stawce, działki ewidencyjne: 877, 997/1, 998/1, 999, 1149/1, 1150/1, 1151/1, 1152/1, 1153/1, 1355/1, 1357/3, 1357/5, 1360/1, 1360/2, 1360/4, 1397/1 obręb 0004 Batorz Pierwszy, działki ewidencyjne: 144/13, 163/1, 183, 143/5, 139/1, 162/5, 158/3, 158/7, 159/5, 160/5 obręb 0003 Batorz Kolonia gm. Batorz o długości odcinków około 2387 m, działki ewidencyjne: 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 936/1, 994/1, 995 obręb 0013 Zdziłowice Pierwsze, działka ewidencyjna: 1077/1 obręb 0011 Zdziłowice Drugie gm. Godziszów długość odcinka około 2777 m, o łącznej długości około 5164 m.

Poniżej zamieszczamy pełną treść obwieszczenia

 obwieszczenie

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki