Wniosek o zakup węgla w cenie preferencyjnej, nie wyższej niż 2.000,00 zł za tonę

15 listopada 2022

Wójt Gminy Batorz, działając na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), uprzejmie zawiadamia Mieszkańców, iż Gmina Batorz przystąpiła do programu, dzięki któremu gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie Gminy Batorz, będą mogły dokonać zakupu węgla po cenie preferencyjnej, nie wyższej niż 2.000,00 zł za tonę.

Warunkiem dokonania zakupu jest wypełnienie i złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Batorzu (wzór zamieszczono poniżej).

Wszystkich deklarujących chęć zakupu węgla, którzy zapisali się na listę oraz wszystkich, którzy się nie zapisali, ale chcieliby dokonać takiego zakupu prosimy o złożenie stosownego wniosku.

Wniosek może złożyć: osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, dla którego nastąpi zakup węgla, prowadzonego na terenie Gminy Batorz, która spełnia warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego.

Wniosek o zakup węgla zawiera:

 1. Imię i nazwisko, PESEL;
 2. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz, którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla;
 3. Adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu odbioru faktury uprawniającej do zakupu węgla.
 4. Określenie rodzaju asortymentu (węgiel orzech lub groszek) i ilości, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego;
 5. Informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego;
 6. Oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach tj. 1,5 tony – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 roku i 3 tony gdy wniosek dotyczy  zakupu od dnia 1 stycznia 2023 roku;
 7. Informację czy wnioskodawca jako członek gospodarstwa domowego wnioskuje o zakup węgla w jednej bądź dwóch partiach tj.:

a)      do końca 2022 r. – maksymalnie 1,5 tony;

b)      od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. – maksymalnie 1,5 tony.

 1.  Wniosek musi zostać podpisany.

Jeśli składający  wniosek nie zamieści w nim wszystkich wymaganych informacji, zostanie wezwany(a) do uzupełnienia braków, co znacznie wydłuży procedurę rozpatrzenia wniosku uprawniającego do zakupu.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla można składać od 18 listopada 2022 r.:

 1.  osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Batorz 
 2. Przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@batorz.gmina.pl  lub wykorzystaniem platformy ePUAP (należy podpisać załącznik z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl),

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.,

a)     15 8745 134;

jak również mailowego na adres: sekretariat@batorz.gmina.pl

Po weryfikacji wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu, o którym wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie, należy dokonać wpłaty na poczet zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego, która będzie podstawą dokonania zamówienia węgla przez gminę.

Odbiór węgla będzie następował na terenie Gminy Batorz w punkcie sprzedaży:

 1. P.H. Agro-Kam Jerzy Kowalczyk, Batorz Pierwszy 62;

Odbiór węgla może odbywać się własnym środkiem transportu, bądź środkiem transportu oferowanym przez właściciela punktu składowania. Jednocześnie podkreślić należy, że koszt transportu leży po stronie kupującego.

Uwaga! Jako dokument uprawniający do odbioru węgla w  punkcie składowania, należy przedstawić dowód zakupu węgla, jakim będzie faktura wystawiona przez Gminę Batorz. O terminie odbioru faktury z Urzędu Gminy w Batorz, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie w momencie dostarczenia węgla do punktu składowania.

Druk wniosku o zakup węgla:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki