Zebranie - 23 czerwca 2013 r.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Kółka Rolniczego w Błażku

26 czerwca 2013

Zebranie - 23 czerwca 2013 r.W niedzielę 23 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Kółka Rolniczego w Błażku. W zebraniu uczestniczyli członkowie KR z Błażka i Moczydeł Nowych. Samorząd Gminny reprezentował Wójt Gminy Batorz Henryk Michałek. Zebranie otworzył Prezes KR Zbigniew Paździerz, który powitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad.


Głównymi tematami zebrania było:

 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedłożył Przewodniczący Komisji Henryk Pyrak.
 • Sprawozdanie Zarządu przedłożył Prezes KR Zbigniew Paździerz.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Wybory Zarządu.
 • Wybory Komisji Rewizyjnej.

Zebranie - 23 czerwca 2013 r. Zebranie - 23 czerwca 2013 r. Zebranie - 23 czerwca 2013 r.

Do Zarządu Kółka Rolniczego wybrano:

 • Zbigniew Paździerz
 • Sokół Adam
 • Sokół Henryk
 • Dziewa Ryszard
 • Sulowski Eugeniusz

Do komisji Rewizyjnej wybrano:

 • Pyrak Henryk
 • Serwatka Krzysztof
 • Jachura Henryk

Zebranie - 23 czerwca 2013 r. Zebranie - 23 czerwca 2013 r. Zebranie - 23 czerwca 2013 r.

W wolnych wnioskach głos zabrał Wójt Gminy Henryk Michałek, który ustosunkował się do głosów w dyskusji. W swojej wypowiedzi nawiązał również do problemów gospodarczych dotyczących gminy Batorz i miejscowego środowiska.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki