Uroczysta zbiórka z okazji przekazania sprzętu dla jednostek OSP z woj. lubelskiego

4 kwietnia 2024

4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku o godzinie 09:00 odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 80 jednostek OSP z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego 75 zestawów pilarza i 8 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym za łączną kwotę 609 672,64 zł.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. mgr inż. Zenonowi Pisiewiczowi przez dowódcę uroczystości. Następnie podniesiona została flaga państwowa i odegrany został hymn państwowy.

W uroczystości uczestniczyli:

 • Pani Anna Baluch – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Dariusz Działo Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – w imieniu Pana Krzysztofa Komorskiego Wojewody Lubelskiego,
 • Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • władze samorządowe z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego,
 • przedstawiciele jednostek OSP z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego.

Gminę Batorz na uroczystej zbiórce reprezentował Pan Henryk Michałek – Wójt Gminy Batorz, a zarazem Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie  i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Batorzu.

Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego w asyście st. bryg. Zenona Pisiewicza – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Dla Jednostek OSP z terenu powiatu janowskiego przyznano 9 szt. zestawów pilarza i 1 szt. przyczepy.

W naszej gminie zestaw pilarza otrzymała jednostka OSP KSRG Batorz.

Zestaw pilarza składa się z następujących elementów:

 • pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym,
 • hełmu ochronnego głowy z osłoną twarzy i nausznikami przeciwhałasowymi,
 • skórzanych rękawic ochronnych,
 • nogawek ochronnych,
 • zestawu klinów do obalania drzewa,
 • siekiery rozłupującej.

Koszt jednostkowy zestawu pilarza to 2 244,32 zł.

Sprzęt zakupiono w ramach realizacji projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki