Umowy na wykonanie instalacji solarnych podpisane

2 kwietnia 2015

solary30 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Godziszowie przedstawiciele gmin Godziszów, Batorz i Chrzanów  podpisali umowy z wykonawcą na realizację zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych na terenie trzech gmin konsorcjum powołanego w 2012 roku.Umowy zostały zawarte pomiędzy FLEXIPOWER GROUP Z Pabianic reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Michała Post a członkami konsorcjum: Gminą Godziszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Józefa Zbytniewskiego i Skarbnika Marię Breś, Gminą Batorz reprezentowaną przez Wójta Gminy Henryka Michałka i Skarbnika Jadwigę Musińską, Gminą Chrzanów – reprezentowana przez Wójta Gminy – Czesława Jaworskiego i Skarbnika Wiesławę Król.Umowa przewiduje dostawę i montaż 907 kompletnych instalacji kolektórów słonecznych na budynkach indywidualnych na terenie gmin Godziszów, Batorz i Chrzanów.

podpisanie umowy

Zadanie pn: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim – dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie nieruchomości położonych na obszarach gminy Godziszów, Batorz i Chrzanów”, realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

logo

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki