Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

12 lutego 2014

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

 

Wójt Gminy informuje, że ogłoszony w dniu 07 stycznia 2014 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, którego przedmiotem był  rozwój sportu na terenie Gminy Batorz poprzez organizację rozgrywek sportowych na terenie gminy w 2014 roku, wygrał Klub Sportowy „ROZTOCZE” z siedzibą w Batorzu (NIP: 862-160-44-19, REGON 060113507)
Oferta stowarzyszenia została złożona jako jedyna i spełnia wszystkie wymogi stawiane zwycięzcy konkursu.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki