Umowa na inwestycje w ramach odnawialnych źródeł energii podpisana

24 maja 2020

Wójtowie pięciu samorządów podpisali z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim umowy w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki temu mieszkańcy gmin Godziszów, Batorz, Potok Wielki, Mełgiew, Rachanie oraz Wilkołaz zainstalują w swoich gospodarstwach domowych nowoczesne instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. Całkowita wartość projektów wynosi prawie 23 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to ponad 10,5 mln zł.

Inwestycje będą realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach planowanych działań powstanie łącznie 1555 sztuk jednostek wytwarzania energii z OZE.

– Cieszę się, że kolejne gminy stawiają na ekologię. Dzięki nowym kolektorom słonecznym czy panelom fotowoltaicznym poprawi się jakość powietrza w naszym regionie. – wyjaśnił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dwa projekty w Mełgwi

Mieszkańcy gminy Mełgiew zyskają podwójnie, bowiem władzom udało się uzyskać dofinansowanie na dwa projekty. Pierwszy o nazwie „OZE w gminie Mełgiew I” opiewa na kwotę ponad 5,51 mln zł (dofinansowanie z UE to ponad 2,69 mln zł). Wartość drugiego, „OZE w gminie Mełgiew II”, to ponad 5,48 mln zł (dofinansowanie unijne wynosi ponad 2,63 mln zł).

W ramach obu projektów zostaną zakupione i zainstalowane pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę oraz ogniwa fotowoltaiczne. Zielone źródła energii montowane będą na dachu bądź elewacji, a w przypadku braku możliwości takiego montażu, panele zostaną zamontowane na gruncie lub budynkach gospodarczych (np. garaż, altana) – z wyłącznym przeznaczeniem produkcji energii na potrzeby mieszkalne gospodarstw domowych. Pierwszy projekt zakłada montaż 380 sztuk instalacji, a w ramach drugiego zamontowanych zostanie 377 sztuk. Warto dodać,
że planowane jest także wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem online.

Współpraca się opłaca

Dwa samorządy gminne połączyły swoje siły w walce o unijne wsparcie na odnawialne źródła energii. Chodzi o gminy Godziszów i Batorz, które otrzymały ponad 2 mln dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pt. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Godziszów i Batorz – etap III”. Jego wartość to ponad 4,75 mln zł. Skorzysta z niego około 1300 mieszkańców.

Projekt zakłada zakup i montaż 326 sztuk instalacji produkującej odnawialne źródła energii, w tym 287 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz 39 pieców na biomasę. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcję edukacyjną, promocyjną oraz oferował usługi online. W imieniu dwóch samorządów wniosek o dofinansowanie złożyła gmina Godziszów.

OZE w Potoku Wielkim, Rachaniach i Wilkołazie

„Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki” to nazwa projektu opiewającego na ponad 1,83 mln zł (wsparcie z UE to kwota ponad 930 tys. zł), w ramach którego zostaną zakupione i zamontowane urządzenia produkujące energię elektryczną i cieplną w domach jednorodzinnych w gminie Potok Wielki. Inwestycja obejmuje zakup i montaż 109 instalacji fotowoltaicznych w systemie „on-grid” (montowanych na dachu lub elewacji budynków) oraz 12 pieców na biomasę.

Gmina Rachanie zrealizuje projekt pt. „Zielona energia w gminie Rachanie” o wartości ponad 3,47 mln zł (dofinansowanie z UE to ponad 1,56 mln zł). Dzięki tej kwocie możliwy będzie zakup i instalacja kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Łączna ilość zamontowanych źródeł OZE na obiektach prywatnych wyniesie 276 sztuk. Samorząd planuje również wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem online dla mieszkańców.

Zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę będą możliwe w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gminie Wilkołaz”. Jego wartość to ponad 1,83 mln zł (dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 730 tys. zł), a łączna ilość zamontowanych źródeł OZE w ramach tej kwoty wyniesie 75 sztuk. Warto wspomnieć, że instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane również na budynkach czterech szkół podstawowych (w Marianówce, Ostrowie, Rudniku Szlacheckim
i Wilkołazie Pierwszym), a także na hali sportowej oraz na budynku Urzędu Gminy Wilkołaz.

Moda na OZE

Gdy w lipcu 2019 roku ogłoszono konkurs dotyczący Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, alokacja wynosiła nieco ponad 100 mln zł. Zainteresowanie beneficjentów niemal sześciokrotnie przekroczyło tę sumę – do urzędu wpłynęło 210 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln zł. W kwietniu 2020 roku. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji, osiągając kwotę 186,2 mln zł. Łącznie wybrano wówczas 86 projektów na wsparcie 76 gmin.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki