Szczegółowa klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w związku z wystawieniem zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

15 maja 2020

 

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: ZSP w Batorzu, PSZP w Błażku, PSZP w Aleksandrówce.

 

 1. Odbiorcą Danych Osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu, Batorz Pierwszy 49A, 23-320 Batorz, tel. 15 874 51 41, mail: gzos.batorz@pro.onet.pl

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: jod@rodokontakt.pl

 

 1. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

 

 1. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu przetwarza dane osobowe w celu potwierdzenia informacji o kwotach wynagrodzenia/uposażenia oraz kwotach świadczeń wypłaconych pracownikowi w czasie trwania stosunku pracy.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego – Art. 6, ust. 1, lit. c RODO
 2. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu przekazuje dane osobowe Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz innym uprawnionym instytucjom, tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 3. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną.
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 

 1. do dostępu do swoich danych;
 2. do sprostowania swoich danych;
 3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

 

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania.

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki