Szczegółowa klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniami finansowanych z ZFŚS

15 maja 2020

 

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu, Batorz Pierwszy 49A, 23-320 Batorz, tel. 15 874 51 41, mail: gzos.batorz@pro.onet.pl

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń finansowanych z ZFŚS.

 

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
 2. a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art.6 ust.1 lit. c. RODO)
 3. b) wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art.9 ust.2 lit. b) RODO)
 4. c) niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. c. RODO)

 

 1. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane  jedynie uprawnionym podmiotom i  organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
 2. a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

 

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Brak podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki