Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym poniższych przedsięwzięć:

12 września 2019

Ogłoszenie nr 1/20191.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.- (Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – kwota: 70 000 zł)
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 210 000,00 zł

Ogłoszenie nr 2/20191.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.– (Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – kwota: min. 50 000,00,  maks. 253 602,00 zł)
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 014 410,00 zł

Ogłoszenie nr 3/20192.1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych – kwota: min. 50 000,00 maks. 300 000,00 zł)

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 480 000,00 zł

Ogłoszenie nr 4/20192.1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne – (kwota: min. 50 000,00 maks. 170 566,00 zł).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 170 566,00 zł

Ogłoszenie nr 5/20192.1.3 Rozwój infrastruktury publicznej lub kulturalnej z wykorzystaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii.
– (kwota: min. 50 000,00 maks. 50 000,00 zł).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 zł

Ogłoszenie nr 6/20192.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne
– (kwota: min. 50 000,00 maks. 300 000,00 zł).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 748 081,00  zł

Termin składania wniosków: 26.09.2019r. – 10.10.2019r.

 

Pełne treści ogłoszeń o naborach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.lesnykrag.pl i w Biurze Stowarzyszenia przy ul. Ogrodowej 16, 23-300 Janów Lubelski.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@lesnykrag.pl, lub telefoniczny 15 8722-652, bądź osobisty w siedzibie biura.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki