Stawki opłat za gospodarowanie odpadami i poziomy recyklingu

13 maja 2024

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XL/268/2024 Rady Gminy Batorz z dnia 29 stycznia 2024 r. ustalone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, w wysokości(opłata na jednego mieszkańca):

Nieruchomość zamieszkuje od 1-3 osób:

– 20,00 zł. miesięcznie – bez kompostownika

-18,00 zł. – z kompostownikiem

Nieruchomość zamieszkuje od 4-6 osób:

– 18,00 zł. miesięcznie – bez kompostownika

– 16,00 zł. miesięcznie – z kompostownikiem

Nieruchomość zamieszkuje od 7-8 osób:

– 17,00 zł. miesięcznie – bez kompostownika

– 15,00 zł. miesięcznie – z kompostownikiem

Nieruchomość zamieszkuje 9 i więcej osób:

– 14,00 zł. miesięcznie – bez kompostownika

– 12,00 zł. miesięcznie – z kompostownikiem

 

Zwolnienie za kompostownik wynosi 2 zł.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie przestrzega obowiązku segregacji odpadów wynosi 45,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

Nowe stawki wchodzą z dniem 1.03.2024 r.

 

ROK

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU – ODPADY KOMUNALNE :PAPIER, METAL, TWORZYWO SZTUCZNE, SZKŁO (%)

POZIOM PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO URZYCIA I ODZYSKU- INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (%)

POZION OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI(%)

2012

4

0

5,2

2013

6,89

0

12,41

2014

14,1

0

0,5

2015

26,3

0

7,3

2016

25,98

100

9,08

2017

24,38

100

10,83

2018

33,51

100

2,96

2019

23,06

100

5,14

2020

22,99

72,95

1,27

2021

16,07

0

0,40

2022

24,85

0

5,15

2023

24,42

0

0,37

 Poziom składowania odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (poziom składowania):

za rok 2020-59,15%

za rok 2021 -14,04%

za rok 2022- 20,13 %

za rok 2023 – 19,55 %

  • Miejscem zagospodarowania przez podmiot odpadów z naszej gminy, w tym: odpadów segregowanych, odpadów nie segregowanych (zmieszanych),bioodpadów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOLAND POLSKA S.A. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik,

Dodatkowo pozostałości z sortowania i mechaniczno -biologicznego  przetwarzania odpadów przeznaczonych do składowania są przekazywane na:

EKOLAND POLSKA S.A. Składowisko Odpadów „Piaski”

Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

 

  • Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych „PSZOK” prowadzony jest przez gminę Batorz. Znajduje się on pod adresem – Batorz Pierwszy 51F, 23-320 Batorz (baza byłej Spółki Spółdzielni Kółek Rolniczych). Świadczy usługi w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 8:00 do 12:00. Przyjmuje on odpady: metale, papier i tektura, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady medyczne w szczególności igły i strzykawki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i remontowe.

Usługa nie odpłatna dla mieszkańców gminy.

 

  • Punkt zbierania odpadów po rolniczych:

PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, tel: 691122387

Odpłatny odbiór odpadów po rolniczych typu- folie po sianokiszonce, worki po nawozach, worki typu big – bag (nie odbiera foli czarnej i czarno -białej).

Odbiór po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Lub – Eko -Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 – folia odpadowa (nie zanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolniczych,

 

  • Punkt skupu opon:

– P.W. Skoczylas, Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa,

tel. 691370360,

  • Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

ECO HARPOON RECYKLING Sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10B,

05-152 Cząstków Mazowiecki, Tel. 82 5664142,

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki