Stawce

Stawce

3 listopada 2011

Sołtys

Anna Ładziak
Stawce 91, 23-320 Batorz
Tel.:


Historia i dziś

Zajmują obszar 433 ha, liczą 290 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1417 r., pierwszym dziedzicem tutejszego majątku był Marcin ze Stawiec.
Następnie wieś należała do Tęczyńskich, a pod koniec XVI wieku do Drzewickich. Stawce zostały spustoszone przez wojska saskie w czasie wojny północnej (1700-1721).

StawceStawceStawce

Wieś podniósł z upadku dzierżawca Mikołaj Modryński, który zbudował nowy dwór, karczmę i założył sady. Kolejnymi właścicielami Stawiec byli Sołtykowie, a po nich Suchodolscy. W 1794 r. Suchodolscy sprzedali dobra Zamoyskiemu – wieś została włączona do Ordynacji Zamojskiej. „Słownik Geograficzny informuje:,, Stawce, wieś i folwark, powiat krasnostawski, gmina Zakrzów, parafia Targowisko. Ma 584 mórg włościańskich i 1980 mórg dworskich. Należy do dóbr ordynacji zamojskiej.
W 1827 roku – 32 domy, 224 mieszkańców, parafia Batorz”.  Podczas powstania styczniowego, w rejonie wsi miała miejsce potyczka powstańców z oddziałem rosyjskim. W latach okupacji hitlerowskiej
Stawce były silnym ośrodkiem partyzantki BCh. Stawce posiadają kościół zbudowany w 1997 r., OSP, sklepy spożywcze. W czasie dwudziestolecia międzywojennego powstała szkoła podstawowa.

StawceStawceStawce

Ówczesny dzierżawca majątku, Bronisław Kamiński udostępnił na szkołę budynki dworskie. Od roku 1810 przez krótki okres istniała w Stawcach gmina Turobińsko – Stawicka. W okresie międzywojennym i powojennym istniała tu szkoła 7-klasowa, a od 1976 r. – 8-klasowa. W 1969 roku Stawce weszły w skład gminy Batorz.

Inwestycje:

  • elektryfikacja – 1962 r.
  • telefonizacja wsi – 1998 r.
  • budowa drogi – 1974 r.
  • od 1947 r. działa OSP. Remizę zbudowano w 1983 r., OSP posiada samochód bojowy Żuk.

StawceStawceStawce

Więcej zdjęć – Galeria

Stawce – mapa

Zdjęcia lotnicze Gminy Batorz