Spotkanie informacyjne w sprawie pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego

14 czerwca 2018

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg” w związku z ogłoszonymi naborami wniosków dla przedsięwzięć:

GRANTY:

  • 2.2.2 Rozwój aktywnych form rekreacji – działanie dotyczy organizacji wydarzeń/imprez, działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD „Leśny Krąg” zawartych w LSR*
  • 3.1 Wspieranie miejscowych artystów, twórców ludowych oraz rzemieślników – działanie dotyczy np.: Doposażenia zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez np. zakup strojów, instrumentów, wyposażenia miejsc spotkań
  • 3.2 Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne – działanie dotyczy m in.: organizacji warsztatów, spotkań, szkoleń, kulturalnych i integracyjnych promujących lokalne dziedzictwo historię kulturę i sztukę.

* wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

INWESTYCJE:

  • 1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych
  • 1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne
  • 1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne

do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli:

– Organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej

– Kościołów i związków wyznaniowych

– Jednostek Sektora Finansów Publicznych

– Instytucji Kultury

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

– zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie środków;

– procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;

– dokumentacja konkursowa;

– zasady oceny i wyboru operacji przez LGD

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 14.00
Miejsce spotkania:

Dom Nauczyciela – Sala Konferencyjna I piętro

  1. Ogrodowa 16,

23-300 Janów Lubelski

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki