Spotkanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę

22 sierpnia 2019

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w środę (21 sierpnia), w Gminnym Ośrodku Kultury w Batorzu, odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Batorz zainteresowanymi udziałem w projekcie o nazwie: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gmin Godziszów i Batorz – etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Urzędu Wójt Gminy Batorz- Henryk Michałek, Zastępca Wójta- Roman Smyl oraz koordynator projektu- Krzysztof Budzyński.

Spotkanie otworzył i powitał zebranych Wójt Gminy- Henryk Michałek, w swojej wypowiedzi nawiązał do inwestycji prowadzonych obecnie przez Urząd Gminy ze środków pomocowych. Zastępca Wójta- Roman Smyl, przedstawił ogólne zasady projektu. Koordynator projektu- Krzysztof Budzyński, omówił szczegółowo zasady korzystania z projektu oraz odpowiedział na pytania zebranych.

U osób zainteresowanych projektem zostanie przeprowadzona wizja w terenie, która określi możliwości montażu pieców i ogniw fotowoltaicznych. Mieszkańcy, którzy przystąpią do projektu podpiszą stosowną umowę z Gminą Batorz oraz dokonają wpłaty zaliczki na poczet przyszłej inwestycji. Następnie zostanie opracowany projekt techniczny dla obydwu gmin i zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 20 września 2019 roku.

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki