Kolektory Słoneczne oraz piece na biomasę potwierdzenie chęci montażu kolektorów słonechnych

14 grudnia 2017

Wójt Gminy Batorz informuje zainteresowanych mieszkańców, że została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę na terenie nieruchomości położonych na obszarze gminy Batorz – Etap II.
W związku z powyższym osoby z terenu gminy Batorz, które w 2016 roku złożyły deklarację o chęci montażu kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę proszone są o ich potwierdzenie w Urzędzie Gminy w Batorzu w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.
Potwierdzenie polegać będzie na dokonaniu wpłaty zaliczki w poniższych kwotach:
1. Montaż kolektorów słonecznych kwota 1.200,00 zł netto plus VAT 8% tj. 96,00 zł
Kwota do zapłaty brutto 1.296,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych)
2. Montaż pieców na biomasę kwota 1.500,00 zł neto plus VAT 8% tj. 120,00 zł
Kwota do zapłaty brutto 1.620,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych).

Wpłaty należy dokonać na rachunek w BSZK O/Batorz Nr 34 8717 1110 2008 8000 3838 0016
w terminie do 31 stycznia 2017 roku.
Szacunkowy koszt montażu kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę wyniesie 15% całości kosztów.
Ostateczna kwota udziału mieszkańców zostanie ustalona po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy, kiedy będzie znana ostateczna wartość całości prac.Termin montażu kolektorów słonecznych – 2017 – 2018 rok.
Termin montażu pieców na biomasę – 2017 rok.
Osoby, które nie potwierdzą chęci montażu kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę tj. nie dokonają wpłaty zaliczki zostaną usunięte z listy, a na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki