Skorpion 2012 – XI Ekstremalna Impreza na orientację

27 stycznia 2012

Skorpion 2012Impreza odbędzie się w dniach 17-19 lutego 2012 na terenie Roztocza Zachodniego. Bazą będzie Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu. Skorpion jest długodystansowym pieszym Marszem na Orientację przeznaczonym dla doświadczonych piechurów, obeznanych z zasadami posługiwania się mapą i kompasem. Impreza ma ekstremalny charakter ze względu na długość trasy 50 i 100 km. Trasa ta jest zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

Start wspólny (masowy), w dwuosobowych drużynach lub indywidualnie. Nieletni (tylko powyżej 16. roku życia) startują w jednej drużynie z pełnoletnim opiekunem!

 

Marsz na orientację 20-22.02.2009Marsz na orientację 20-22.02.2009Marsz na orientację 20-22.02.2009

Cel Imprezy:

 • poznawanie turystycznych walorów Roztocza
 • spotkanie, wymiana doświadczeń i integracja miłośników imprez (rajdów) na orientację
 • sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości

Organizatorzy:

 • Klub Imprez na Orientację „Inochodziec” OM PTTK Lublin
 • Kierownik Imprezy: Paweł Szarlip, Organizator InO PTTK nr leg. 7/4/2002
 • Sędzia Główny: Sławomir Juraszewski, Przodownik InO PTTK nr leg. 497
 • Budowniczowie trasy: Paweł Szarlip, Sławomir Juraszewski, GRT Lublin

Współorganizatorzy, sponsorzy, patroni medialni:

 • Urząd Gminy Batorz
 • Urząd Miasta Lublin
 • Związek Strzelecki STRZELEC, Lublin JS 0403
 • GRT Lublin
 • www.szlaki.lublin.pl
 • MAPPROJEKT
 • Biuro Turystyczne QUAND
 • CDN

Kategorie:

 • TS (seniorzy, 20 lat i więcej)
 • TSK – Kobiety
 • TSM – Mężczyźni
 • TSMix (drużyny dwuosobowe kobieta + mężczyzna)
 • TJ (juniorzy, 16-19 lat) start możliwy jedynie na trasie 50km, a w przypadku niepełnoletnich pod bezpośrednią opieką dorosłego opiekuna, za pisemną zgodą rodziców (p. punkt VII.  Zgłoszenia i wpisowe)
 • TJK – Kobiety
 • TJM – Mężczyźni
 • TJMix (drużyny dwuosobowe kobieta + mężczyzna)

Podział na kategorie dotyczy zarówno trasy 50 jak i 100 km. Kategoria zostanie uruchomiona, jeśli w terminie zgłosi się na nią minimum 10 drużyn.

Marsz na orientację 20-22.02.2009Marsz na orientację 20-22.02.2009Marsz na orientację 20-22.02.2009

Zgłoszenia i wpisowe:

Zgłoszenia do 10 lutego 2012 (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE IMPREZY). Dodatkowych informacji udziela Kierownik: e-mail: pawelszarlip@wp.pl lub pod nr. tel. kom. 502784512.
Wysokość wpisowego wynosi 50 zł. Dla mieszkańców Gminy Batorz wpisowe zostało obniżone do 20 zł. (zgłoszenie bez wpisowego jest nieważne). O przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego. Limit zgłoszeń 170 osób.
Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do posiadania pisemnego zezwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na start w SKORPIONIE 2012 – XI Ekstremalnej Imprezie na Orientację; musi się w nim znajdować oświadczenie, że zaznajomili się oni i akceptują postanowienia zawarte w regulaminie imprezy. Dodatkowo takie osoby startują w drużynie z pełnoletnim opiekunem. Osoby niepełnoletnie bez w/w zezwolenia zostaną pozbawione prawa startu w Imprezie, mimo wpłacenia wpisowego (wpisowe nie podlega zwrotowi w takich przypadkach).
Uwaga!!! Zgłoszenia po 10.02.2012 wymagają bezpośredniego uzgodnienia z kierownikiem a wpisowe wzrasta o 10 zł. W przypadku wycofania się z uczestnictwa po 10.02.2012 wpisowe nie podlega zwrotowi. Członkowie KInO Inochodziec, przy terminowym zgłoszeniu, start bezpłatny. Zniżki dla osób zasłużonych przy organizacji EInO SKORPION.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Imprezie pod opieką dorosłych i zobowiązani są do okazania pisemnego zezwolenia od rodziców na udział w imprezie. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Kierownictwo ma prawo zdyskwalifikować osoby (drużyny) łamiące powyższe ustalenia. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w bazie Imprezy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Imprezy.
regulamin techniczny ukaże się na stronie internetowej Imprezy najpóźniej do dnia 10.02.2012, oraz będzie rozdawany w sekretariacie

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/regulamin

Źródło: http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion

 

Skorpion 2009 – Galeria

Skorpion – Galerie uczestników Imprezy

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki