Schematom STOP

19 marca 2015

Schematom STOP

Rekrutacja rodzin do projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że prowadzi nabór rodzin wielodzietnych z terenu powiatu janowskiego do udziału w II etapie realizacji projektu pod nazwą:

 „Schematom STOP! 
Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest pomoc rodzinom wielodzietnym i wzmocnienie ich pozycji w społeczeństwie. Wytypowanym rodzinom zostaną zapewnione różnorodne rodzaje wsparcia uzależnione od potrzeb danej rodziny. Rodziny będą wspierane przez specjalistów, którzy zapewnią pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i interpersonalnego. W ramach projektu będzie możliwość zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, uczestnictwa w rodzinnych zajęciach, w zabawach sportowych i edukacyjnych dla dzieci oraz wspólnych wyjazdów integracyjnych.

W ramach projektu będą realizowane 4 moduły skierowane do rodziny w terminie od 01 kwietnia do 30 września 2015 r.:

  1. Moduł prozatrudnieniowy,
  2. Moduł społeczny i integracyjny,
  3. Moduł rodzinny,
  4. Moduł sport i kultura.

Program skierowany jest do 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu janowskiego spełniających następujące kryteria:

  1. wielodzietnych: 3 i więcej dzieci. W składzie rodziny mogą być dzieci w wieku do 26 roku życia pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki; 
  2. bezrobotnych (przynajmniej jeden z rodziców) będących w wieku aktywności zawodowej w tym długotrwale bezrobotnych; 
  3. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; 
  4. kryteria dodatkowe: niskie kompetencje rodzicielskie, uzależnienia, struktura rodziny, niepełnosprawność.

Termin rekrutacji wyznacza się od dnia 18 marca 2015r. do 27 marca 2015 r. Formularz zgłoszeniowy prosimy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 70, pok. nr 8.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udziela Pani Anna Wojtan-koordynator projektu. 

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki