„Schematom STOP! – przedłużenie okresu naboru do 15 kwietnia 2015 r.

8 kwietnia 2015

Schematom STOP

UWAGA!

Przedłużenie okresu naboru rodzin wielodzietnych do II etapu realizacji projektu pod nazwą: 

„Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” 

Informujemy, że okres naboru rodzin wielodzietnych do II etapu realizacji projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” został przedłużony do 15 kwietnia 2015 r. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami udziału w projekcie i do założenia formularza zgłoszeniowego.
Głównym celem projektu jest pomoc rodzinom wielodzietnym i wzmocnienie ich pozycji w społeczeństwie. Wytypowanym rodzinom zostaną zapewnione różnorodne rodzaje wsparcia uzależnione od potrzeb danej rodziny. Rodziny będą wspierane przez specjalistów, którzy zapewnią pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i interpersonalnego. W ramach projektu będzie możliwość zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, uczestnictwa w rodzinnych zajęciach, w zabawach sportowych i edukacyjnych dla dzieci oraz wspólnych wyjazdów integracyjnych.

W ramach projektu będą realizowane 4 moduły skierowane do rodziny w terminie od 01 kwietnia do 30 września 2015r.:

  1. Moduł prozatrudnieniowy,
  2. Moduł społeczny i integracyjny,
  3. Moduł rodzinny,
  4. Moduł sport i kultura.

Program skierowany jest do 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu janowskiego spełniających następujące kryteria:

  1. wielodzietnych: 3 i więcej dzieci. W składzie rodziny mogą być dzieci w wieku do 26 roku życia pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki;
  2. bezrobotnych (przynajmniej jeden z rodziców) będących w wieku aktywności zawodowej w tym długotrwale bezrobotnych; 
  3. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; 
  4. kryteria dodatkowe: niskie kompetencje rodzicielskie, uzależnienia, struktura rodziny, niepełnosprawność.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy – http://janow.pup.gov.pl

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udziela Pani Anna Wojtan-koordynator projektu.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki