Samary

Samary

3 listopada 2011

Sołtys

Roman Sokół
Samary 38, 23-320 Batorz


Historia i dziś

Niewielka wieś (180 ha, 168 mieszkańców), granicząca z Moczydłami, położona na odsłoniętym, bezleśnym płaskowyżu. W pejzażu dominują rozległe połacie pól uprawnych i szerokie wąwozy o łagodnych zboczach. Ludność utrzymuje się z rolnictwa.

SamarySamarySamary

Wydarzenia inwestycyjne i remonty:

  • 1985 r. – elektryfikacja; budowa drogi przez wieś w latach 80. 
  • 1997 r. – telefonizacja wsi.

Sołectwo powstało w roku 1985 z podziału Moczydeł Nowych. Początkowa nazwa Moczydła Nowe – Kolonia Samary.

Przy udziale społeczeństwa wybudowano świetlicę wiejską.

SamarySamarySamary

Więcej zdjęć – Galeria

Samary – mapa

Zdjęcia lotnicze Gminy Batorz