Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg”

27 grudnia 2017

 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg”

 

W dniu 18 maja 2016 r. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” Pani Janina Skubik
i Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Jan Witkowski podpisali z Marszałkiem Województwa Lubelskiego ramową umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR na obszarze 7 gmin powiatu janowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podejście LEADER. W ramach realizacji strategii, Stowarzyszenie w 2017r. przeprowadziło 9 naborów wniosków, z których dwa nabory skierowane były do osób zainteresowanych podjęciem lub rozwinięciem działalności gospodarczej.

Wszystkie operacje są odpowiedzią na zdiagnozowane w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia potrzeby, a ich realizacja przyczyni się do założonych w tym dokumencie celów i przedsięwzięć. Obecnie wnioski są na etapie oceny przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Trzech beneficjentów podpisało już umowy na realizację swoich pomysłów.

Kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie planuje ogłosić w pierwszym kwartale 2018r.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronie www.lesnykrag.pl lub w biurze LGD w Janowie Lubelskim, przy ulicy Ogrodowej 16.

Biuro LGD „Leśny Krąg”

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki