Raport podsumowujący kadencję 2014-2018 oraz zamierzenia inwestycyjne na lata 2019-2020

16 października 2018

Szanowni Państwo

Gmina Batorz w ostatnich latach wykonała ogromny skok w rozwoju. Tylko w obecnej perspektywie finansowej na zadania inwestycyjne pozyskaliśmy 7,486 mln zł ze środków unijnych. Wybudowaliśmy, zmodernizowaliśmy i wyremontowaliśmy 15,881 km dróg gminnych oraz 9,158 km dróg powiatowych.

Przeprowadziliśmy rewitalizację miejscowości Batorz Pierwszy i Aleksandrówka. Ponad 500 gospodarstw w naszej gminie skorzystało z możliwości instalacji solarnych, a w 49 zainstalowano ekologiczne instalacje do ogrzewania swoich mieszkań.

Wyremontowano wszystkie obiekty oświatowe oraz budynki strażnic i świetlic wiejskich.

Miniona kadencja samorządu gminne go to okres dynamicznego rozwoju gminy Batorz. Wykorzystaliśmy maksymalnie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej, a środki własne angażowaliśmy w sposób racjonalny, aby przyniosły jak największe efekty w rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Henryk Michałek
Wójt Gminy


DROGI POWIATOWE WYKONANE W LATACH 2014-2018


INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2014INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2015


INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2016


INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2017


INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2018


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zakup nowych samochodów bojowych dla ochotniczych Straży Pożarnych w ostatnich 5 latach:

1. Średni samochód pożarniczy Iveco dla OSP Batorz
Wartość: 720.000,00 zł
Środki zewnętrzne: 600.000,00 zł
Urząd Gminy: 120.000,00 zł

2. Średni samochód pożarniczy MAN dla OSP Błażek
Wartość: 750.000,00 zł
Środki zewnętrzne: 400.000,00 zł
Urząd Gminy: 350.000,00 zł

3. Lekki samochód pożarniczy FORD- zabudowany z pełną armaturą gaśniczą dla OSP Aleksandrówka
Wartość: 210.000,00 zł
Środki zewnętrzne: 140.000,00 zł
Urząd Gminy: 70.000,00 zł

4. Lekki samochód pożarniczy FORD dla OSP Batorz
Wartość: 120.000,00 zł
Środki zewnętrzne: 80.000,00 zł
Urząd Gminy: 40.000,00 zł

5. Lekki samochód pożarniczy FORD dla OSP Błażek
Wartość: 140.000,00 zł
Środki zewnętrzne: 100.000,00 zł
Urząd Gminy: 40.000,00 zł

Zakup sprzętu pożarniczego

Pozyskanie nowych motopomp

1. OSP Batorz – motopompa tohatsu
Wartość 30.000,00 zł

2. OSP Błażek – motopompa tohatsu
Wartość 30.000,00 zł

3. OSP Aleksandrówka – motopompa tohatsu
Wartość 30.000,00 zł
Pompa szlamowa honde
Wartość 7.000,00 zł

Urządzenia do ratowania drogowego i medycznego w jednostkach działających w Krajowym systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Batorz:
– zestaw hydrauliczny Lukas do cięcia karoserii samochodowych – zestaw do ratowania medycznego – defibrylator

OSP Aleksandrówka:
– zestaw hydrauliczny Lukas do cięcia karoserii samochodowych – zestaw do ratowania medycznego – defibrylator

Gmina Batorz otrzymała w roku 2018 dotację z funduszu sprawiedliwości w kwocie 31.000,00 zł na zakup sprzętu dla 5 OSP.

OSP Batorz otrzymała dotację z K.G. PSP w wysokości 25.000,00 zł na wymianę bram garażowych.

Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Aleksandrówka

Koszt zadania 125 147,41
Finansowanie:
WFOŚiGW 107 900,00
Gmina Batorz 17 247,41


WNIOSKI ZŁOŻONE NA DOFINANSOWANIE PRZEZ STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE W GMINIE BATORZ W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA LEŚNY KRĄG W JANOWIE LUBELSKIM W 2018 ROKU PRZY UDZIALE GMINY BATORZ

Stowarzyszenia ubiegają się o dofinansowanie do 100% wartości kosztorysowej zadania. Urząd Gminy ubiegać się może o dofinansowanie w wysokości 63% wartości zadania. Pozostała kwota pokryta byłaby ze środków Gminy.

Stąd też decyzje Wójta o uaktywnieniu Stowarzyszeń działających na terenie gminy i maksymalne wykorzystanie dotacji.

Poniżej wykaz złożonych wniosków:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrówce
„Remont i wyposażenie świetlicy wraz z wymianą ogrodzenia oraz utwardzeniem placu”
• Wartość zadania 204 245 zł.

2. Stowarzyszenie „Batorska Ziemia”
Impreza pod nazwą „Batorskie Biesiadowanie”
• Wartość zadania 10 000 zł.

3. Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły Globus”
Utworzenie przy szkole w Błażku Placu Zabaw
• Wartość zadania 59 163 zł.

4. Stowarzyszenie „Aktywny Batorz”
Utworzenie przy szkole w Batorzu Placu Zabaw
• Wartość zadania 59 163 zł.

5. Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły ABC”
Utworzenie przy szkole w Aleksandrówce Placu Zabaw
• Wartość zadania 59 163 zł.

6. Stowarzyszenie „Batorska Ziemia”
Impreza przy Wzgórzach Lelewela
• Wartość 12 600 zł.
• Data 07.07.2019 r.

7. Stowarzyszenie „Batorska Ziemia”
Festyn rodzinny „Święto Chleba”
• Wartość 12 400 zł.
• Data 18.08.2019 r.


WAŻNIEJSZE INWESTYCJE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2019-2020

1. Przebudowa drogi powiatowej Batorz Pierwszy Wólka Batorska – Stawce
– Długość odcinka 12 km
Projekt w opracowaniu przewiduje:
– nową nawierzchnię asfaltową
– poszerzenie całego odcinka od szer. 6 m
– utwardzenie asfaltem pobocze szer. 130 cm na odcinku Batorz Drugi- Stawce
– remont 2 mostów
– budowa przepustu w Wólce Batorskiej
– bariery ochronne
– budowa 3 zatok autobusowych
– przepusty i wjazdy utwardzone asfaltem do wszystkich posesji
Szacunkowy koszt inwestycji ok. 10 mln zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej Batorz- Błażek dł. odcinka 5,3 km
Posiadamy opracowaną dokumentację techniczno- kosztorysowe.
Projekt przewiduje:
– nową nawierzchnię asfaltową
– poszerzenie do 6 m.
– przebudowa istniejącego chodnika w Błażku na drugą stronę
– budowa dalszej część chodnika do Masarni
– wykonanie rowów
– wykonanie przepustów
– wykonanie zjazdów utwardzonych asfaltem do posesji na omawianym odcinku.
Koszty inwestycji według kosztorysu inwestorskiego. 5 mln zł.

3. „Przedszkole szansą rozwoju dla każdego dziecka w gminie Batorz”
Złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie
Dotyczy: przystosowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Batorzu dla
potrzeb Przedszkola dla dzieci od 3 lat z wydłużonymi godzinami opieki.
Przebudowa sanitariatów, szatni, klatek schodowych,
– wyposażenie przedszkola, pomoce dydaktyczne.
Wartość inwestycji: 446.371 zł
Środki zewnętrzne: 379 415 zł
Udział Gminy: 66 956 zł

4. „Modernizacja systemu zaopatrywania w wodę wraz z wymianą wodomierzy na terenie gminy Batorz”
Wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.
Projekt obejmuje:
– termomodernizację i kapitalny remont hydroforni w Błażku i Aleksandrówce,
– wymiana armatury wodociągowej hydroforni w Błażku i Woli Studzieńskiej Kolonii na systemy kaskadowe energooszczędne,
– wymiana pomp głębinowych na ujęciach w Aleksandrówce, Błażku, Woli Studzieńskiej-Kolonii,
– montaż elektronicznych wodomierzy u wszystkich odbiorców na terenie gminy
– montaż paneli fotowoltaicznych we wszystkich hydroforniach.
Wartość inwestycji: 1. 677.500 zł
Środki zewnętrzne: 1 160 000,00 zł
Udział Gminy: 517 500,00 zł

5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i remont hali sportowej w Błażku

6. Kapitalny remont łazienek w Szkole Podstawowej w Aleksandrówce

7. Budowa przepompowni na linii wodociągowej w Woli Studzieńskiej dla potrzeb miejscowości Wólka Batorska-Kolonia.

8. Przebudowa drogi powiatowej Aleksandrówka – Batorz o długości 4 km.

9. Odbudowa drogi gminnej Batorz Drugi „od lipy” do Wólki Batorskiej długości 1,9 km.

10. Odbudowa drogi gminnej Samary-Moczydła Nowe na długości 0,7 km.

11. Odbudowa drogi gminnej Kolonia Wola Studzieńska-Stawce-Kolonia na długości 0,9 km.

12. Utwardzenie wąwozu w ciągu drogi gminnej Węglinek-Cieślanki na długości 0,5 km.


ZDROWIE W GMINIE BATORZ

www.nzoz-zdrowie.pl

Od 20 lat dbamy o zdrowie naszych Pacjentów. W gminie Batorz opiekę nad mieszkańcami sprawujemy od 9 lat. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby osoby znajdujące się pod naszą opieką były zadowolone ze świadczonych przez nas usług, czuły się bezpiecznie i wiedziały, że mogą liczyć na pomoc i poradę doświadczonych specjalistów. Dzięki zaufaniu okazywanemu nam przez Pacjentów przez te wszystkie lata, dzięki naszej codziennej pracy wykonywanej profesjonalnie i z zaangażowaniem . Pod naszą opieką znajduje się ponad 14 000 Pacjentów, którzy mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu. Do dyspozycji Pacjentów pozostaje około 40 lekarzy specjalistów. NZOZ Zdrowie ściśle współpracuje z ośrodkami klinicznymi. Władze samorządowe od lat wspierają politykę zdrowotną w Gminie Batorz. Efektem tej współpracy jest m.in. realizacja Pilotażowego Programu POZ PLUS-opieka koordynowana (dwa ośrodki w województwie lubelskim). W ramach programu świadczymy szeroki zakres usług medycznych w poradni, w domu pacjenta, oraz badania diagnostyczne (bilanse, badania laboratoryjne, USG), profilaktykę zdrowotną oraz zarządzanie chorobą. Zapewniamy bezpieczeństwo zdrowotne i realizujemy politykę zdrowotną stanowiącą podstawę kontynuacji współdziałania dla mieszkańców całej gminy.

Realizujemy zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności programy profilaktyczne:

  • coroczne akcje szczepień przeciw grypie,
  • profilaktyka Chorób Układu Krążenia,
  • profilaktyka gruźlicy
  • profilaktyka zdrowego stylu życia i odżywiania w szkołach – poprawa stanu zdrowia oraz promocji zdrowego stylu życia wśród społeczności.

Zapraszamy do udziału w programie POZ PLUS kontakt telefoniczny 15-8745070 lub osobisty w ośrodku zdrowia w Batorzu.

Nie czekaj

-Weź zdrowie w swoje ręce – w myśl twierdzenia -„Zdrowie nie jest wszystkim , ale bez zdrowia wszystko jest niczym”


Pobierz: Raport podsumowujący kadencję 2014-2018

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki