Punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

2 lutego 2023

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania na lata 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Godziszów, Batorz, Chrzanów, Dzwola, Potok Wielki, Modliborzyce i Janów Lubelski.

Punkt konsultacyjny będzie czynny we wtorki i środy w godzinach od 12.30 do 15:00.

Swoje opinie można zgłaszać także za pośrednictwem badania ankietowego:

Ankietę wypełnić można również w formie papierowej w biurze Stowarzyszenia oraz telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 15-8722-652.

Konsultacje zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „Leśny Krąg” na każdym etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027.

Przeprowadzenie konsultacji pozwoli nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców na temat tego, jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał regionu może być szczególnie wykorzystywany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 15-8722-652, e-mail: biuro@lesnykrag.pl

Punkt konsultacyjny będzie funkcjonował do 15 lutego 2023 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki