Przemoc w rodzinie

15 grudnia 2017

Od stycznia 2018 r. psycholog dyżuruje w każdy czwartek miesiąca, w  godzinach od 16.45 do 18.45 w budynku Urzędu Gminy w Batorzu  (parter – sala narad).  Wsparcie psychologiczne kierowane jest do osób i rodzin przeżywających trudności życiowe, dotkniętych  m.in. problemem uzależnień, przemocą w rodzinie. Pomoc ta również ma na celu rozwiązywanie problemów wychowawczych i trudności szkolnych dzieci i młodzieży.

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 15 87-45-819.

 

Lokalne placówki udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Lp. Nazwa Adres Telefon
1. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 92, 23-300 Janów lubelski

15 87-10-210
2. Posterunek Policji w Godziszowie
Godziszów Trzeci 123a, 23-302 Godziszów

15 87-10-281
3. Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim
ul. Wojska Polskiego 19a, 23-300 Janów Lubelski

15 87-20-784
4. Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski

15 87-20-050
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 20, 23-300 Janów Lubelski

15 87-23-345 wew.21
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
Batorz Pierwszy 52A, 23-230 Batorz

15 87-45-819

Niebieska linia – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
800-120-002

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

Telefony alarmowe

Wzory pism

Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Materiały informacyjne

Jesteś świadkiem przemocy – co robić?

Przemoc w rodzinie

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki