Projekt: „Wenus jest Przedsiębiorcza”

27 lutego 2014

WenusFundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego; zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z § 6 dział II Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie w II naborze zostanie zakwalifikowanych 28 kobiet, w tym:
• 9 kobiet bezrobotnych,
• 6 kobiet nieaktywnych zawodowo,
• 13 kobiet zatrudnionych.

Priorytetowo będą traktowane:
• kobiety w wieku 15 – 30 lat , w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 7 kobiet w tej kategorii,
• kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 37 kobiet w tej kategorii.

Drugi nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 13.03.2014 r. do 19.03.2014r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w biurze projektu:
„Wenus jest Przedsiębiorcza”:
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel.(081) 470 09 00,
fax. (081) 470 09 30
e-mail: wenusjestprzedsiebiorcza@fpcp.org.pl

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera, za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień wpływu do biura projektu.

Regulamin rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fpcp.org.pl w zakładce projekty: „Wenus jest Przedsiębiorcza” – dokumenty http://fpcp.org.pl/wenus/index.php/dokumenty .

 

 

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki