Projekt „Aktywni”

1 lipca 2022
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw z siedzibą w Lublinie wraz z Partnerem Projektu – Stowarzyszeniem Aktywnych Animatorów Kultury z siedzibą w Hrubieszowie realizuje obecnie projekt „Aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0049/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest skierowany do 32 osób (w tym 20 kobiet) w wieku 18 – 64 lat spełniających łącznie warunki:
  • osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w szczególności osób korzystających z PO PŻ,
  • osób z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym/sprzężoną lub spowodowaną zaburzeniami psychicznymi).
  • osób z obszaru województwa lubelskiego. (wg KC), w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie
W ramach projektu przewidziane są zajęcia z zakresu kompetencji społecznych i poszukiwania pracy. Każdy Uczestnik/-czka weźmie udział w szkoleniu (do wyboru: Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac, Pracownik gospodarczy, Recepcjonista z obsługą klienta). Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy/-czki zostaną skierowani na 5 miesięczne płatne staże zawodowe.
Dodatkowo Uczestnikom/-czkom zapewnione zostanie stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, catering, materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje/kompetencje oraz zwrot kosztów dojazdu.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. +48 511 403 138,
adresem e-mail: eds@eds-fundacja.pl lub odwiedzając stronę internetową projektu http://www.eds-fundacja.pl/projekty/aktywni/index.php 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki