PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

4 kwietnia 2017

podprogram

PODPROGRAM 2016

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – FEAD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje, że wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Batorzu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) i których dochód nie przekracza od 01.01.2017 r. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

W Podprogramie 2016 zakwalifikowano 70 osób z terenu gminy Batorz. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: od miesiąca sierpnia 2016 r. do miesiąca czerwca 2017 r.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki