europejski fundusz społeczny

Program aktywnej integracji Gminy Batorz

31 stycznia 2011

europejski fundusz społeczny„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu w roku 2011 po raz trzeci przystępuje do realizacji projektu systemowego pt. „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące  na terenie Gminy Batorz, będące  w wieku aktywności zawodowej (15-64) do udziału w projekcie. Celem głównym projektu jest promocja aktywnej integracji poprzez wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu lub telefonicznie:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Batorz Pierwszy 52
23-320 Batorz
tel. 015 87-45-819

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki